Lastentanssitunnit ovat tarkoitettu pienille tytöille ja pojille. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten liikkeiden ja harjoitteiden kautta musiikkiin, rytmiin, omaan kehoon sekä ryhmässä toimimiseen. Lisäksi tehdään liikunnallisia ja tanssillisia harjoitteita ja leikkejä musiikin soidessa ja rakennetaan pieniä tanssikoreografioita.
 
Tunnit kehittävät mm. koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä liikeilmaisua.
 
Tavoitteena on saada lapsille mukava tanssillinen harrastus, jossa kuitenkin lähestytään harjoitteita leikin ja ilon kautta. Lastentanssitunti antaa lapselle hyviä eväitä jatkaa tanssiharrastusta myöhemmin erilaisten tanssilajien parissa.
 
Voit halutessasi tulla kokeilemaan ensimmäisen kerran ilman veloitusta ja ilmoittautua sen jälkeen paikan päällä.
 
TERVETULOA NAUTTIMAAN TANSSISTA!!!